BLANK

Content marketing, het licht staat op groen en dan?

In mijn vorige blog liet ik een aantal stellingen de revue passeren wat betreft content marketing en of deze zeer algemeen opgezet moest worden of juist doelgroep / situatie specifiek. Met behulp van een paar voorbeelden probeerde ik de (on)mogelijkheden van doelgerichte contentstrategieën af te bakenen.

Dit resulteerde in een aantal leuke discussies over content marketing op LinkedIn. Deze bevestigden tevens mijn visie hierop; content dient zo specifiek mogelijk voor de doelgroep gecreëerd te worden. Wetende dat je doelgroep veranderende behoeftes heeft aan informatie, naar gelang de fase in het aankoopproces, heeft dit nogal een impact. Als dit betekent dat je voor 1 product / productgroep / etc. meerdere pagina’s dient te maken, die ieder hun specifieke dingen vertellen met hier en daar overlap, dan is dat maar zo. Liever lui dan moe? Begin er niet aan, want content marketing kan (hoeft niet) vrij arbeidsintensief zijn zonder meteen de resultaten van de inspanningen terug te zien in succes (in termen van nieuwe klanten, sales, enzovoort).

Maar hoe ga je het avontuur in feite aan? Waar dien je rekening mee te houden in het hele ontwikkelproces? Er zijn diverse bronnen die ieder hun eigen visie hierop hebben. Ik zal ze proberen samen te vatten in een paar eigen heldere punten en statements. Let wel, dit gaat puur om de inhoud, niet om de techniek om die inhoud te publiceren of te verspreiden.

Stap 1 | Strategie

Bepaal de juiste strategie door de volgende vragen te beantwoorden:

–      Bepaal en creëer de persona profielen voor iedere rol/functionaris die betrokken is bij het aankoopproces. Ga hierbij niet uit van eerder opgedane ervaringen, maar onderzoek het bij voorkeur met de verkopers, maar bijvoorbeeld ook met eventuele service monteurs, customer service medewerkers, etc. Zij onderhouden intensief contact met klanten en hun vertegenwoordigers.

–      Vergeet niet tegelijkertijd het aankoopproces in kaart te brengen. Met andere woorden, bepaal de algemene ‘buyer’s journey’ van jouw doelgroep(en). Dit kan heel simpel volgens 3 stappen zijn, bijvoorbeeld kennis vergaren, oplossing vinden en kiezen. Maar mag natuurlijk ook uitgebreider, laten we zeggen: naar gelang behoefte!

–      Maak een ‘content-navigatiemap’ aan dat, van iedere persona in combinatie met iedere fase waarin het aankoopproces zich bevindt, aangeeft wat er zoal aan bestaande content beschikbaar is of nieuw gecreëerd dient te worden. In feite heb je dan een mooie checklist waarmee je aan de slag kunt gaan.

Stap 2 | Invulling

Bij de 1e stap hebben we bepaald op wie we ons willen richten en met welke informatie. De content creatie die hieruit volgt kun je zelf doen of uitbesteden (liever niet, wat mij betreft mis je dan hart en ziel in het geheel), maar zeker is dat het aan een paar belangrijke ‘voorwaarden’ moet voldoen wil het werken. Op basis van wat ik tot nu toe heb gelezen aan reacties en andere blogs, kom ik tot de volgende 7 aandachtspunten:

  1. Effectieve (digitale natuurlijk) content is makkelijk te vinden en het ook waard om gevonden te worden. Dat laatste is een niet te onderschatten aandachtspunt. Immers, je kunt wel bezoekers op je pagina’s krijgen, maar als je ze niet weet vast te houden, heb je er weinig aan. Bovendien, Google (onder andere) houdt van kwalitatief goed aanbod.
  2. Effectieve content is deelbaar. Hoe vaker mensen jouw pagina’s willen delen, hoe beter! Dat betekent namelijk dat de informatie die je beschikbaar stelt interessant genoeg bevonden wordt om te delen. Vergeet bovendien niet, dat de informatie die gedeeld wordt daardoor terecht komt bij de juiste mensen op het juiste moment in de buyer’s journey… Kortom, zorg voor goede kopregels en andere inhoudselementen die meteen vertellen waar jouw content over gaat.
  3. Content dient een strategisch doel te hebben. Niet alleen jouw eigen doelen, maar ook die van de lezers. Het dient dus overeen te komen met minimaal één stap in de customer journey. Bovendien is het goed als duidelijk is wat je van je lezers verwacht bij hun volgende stap. Voeg dus een ‘call-to-action’ aan de pagina toe.
  4. Content is effectief als het snel en makkelijk te lezen is waardoor de conclusies door de lezers snel te maken zijn. Euhm… Deze blog is wel makkelijk te lezen, ik denk alleen niet snel…
  5. Content bereikt haar doelen als er continuïteit is in de creatie ervan. Zorg ervoor dat er een degelijke planning beschikbaar is waarin aangegeven staat wie verantwoordelijk is voor welke content en wanneer de deadline is. Zeker als je interessante content hebt, willen lezers blijven terugkomen en meer weten en uiteindelijk hun (en jouw) doelen bereiken.
  6. Analyseer, test en optimaliseer je content. Net als met alle andere marketing instrumenten die je gebruikt, zal ook de content die je hebt gepubliceerd geëvalueerd en beoordeeld moeten worden op behaalde resultaat. Zijn de resultaten niet naar wens? Optimaliseer, maar geef zeker niet op!
  7. Last but not least, goede content kan overal ingezet worden. Al eerder gaf ik aan dat het te delen moet zijn met andere lezers. In aanvulling hierop kun je stellen dat het dus ook te gebruiken moet zijn op meerdere platformen, communicatiekanalen, enzovoort. Goede content voelt zich overal als een vis in het water. Zelfs offline!

Eindconclusie: Laat je niet ontmoedigen door bovenstaande samenvatting, maar neem je eerste stap weloverwogen als je content marketing een succes wilt laten worden.

Meer over de auteur

Voor meer informatie over mij en mijn werkervaring en kennis verwijs ik graag naar mijn carrière overzicht op deze pagina. Kennis over B2B marketing & communicatie tactieken, middelen en alles wat daarmee verband houdt, vind je hier. Mogelijk vind je ook andere blogs van mij interessant, deze vind je hier.

Uiteraard staat het ook vrij om mijn CV’s te downloaden. Zowel de Nederlandse als Engelse versie vind je hier. En mocht je nog meer willen weten, mijn contactgegevens vind je op deze pagina.