DUURZAME GROEI IN KLANTEN & OMZET

DAT MAG JIJ VERWACHTEN

Het duurzame resultaat als basis voor succes

E | Me | Marketing – B2B marketing & change management

De E van Energie en de Me in ‘What’s in it for Me?’ verklaren de gedachte achter E | Me | Marketing, maar zijn ook de drijfveren voor duurzame marketing resultaten met klantgerichte focus.

Duurzame marketing resultaten zijn te herleiden naar het lange termijn resultaat dat ik met gedegen strategisch & praktisch marketing advies wil bereiken. De onderstaande definities geven weer wat je mag verwachten:

Duurzaam – Duurzaam (tijdsduur) – van lange duur; van een product: dat lang meegaat. Duurzaam (ontwikkeling) – van een proces: dat permanent kan worden toegepast omdat het de aarde niet uitput; van een product: dat gemaakt wordt met een productiemethode die in deze zin duurzaam is. – Van www.encyclo.nl/lokaal/10846

Duurzaam – Producten en diensten die lang mee gaan en niet te belastend zijn voor het milieu. Hierbij wordt vaak gekeken naar de specificaties van een product en het productproces daarvan. De term wordt met name in bouw steeds meer toegepast. Samenhangen met de term “circulair” en “levensloopbestendig” – Van www.fiberplast.nl/

Duurzame marketing & change management volgens E | Me | Marketing – Mensgericht, met focus op een duurzaam financieel resultaat en een toekomstbestendige, duurzame oplossing en relatie. Ik laat collega’s, afdelingen en organisaties graag groeien door ze te inspireren en te helpen om het verschil te maken met behulp van klantgericht denken, samenwerken en opereren – Van www.de-duurzame-marketing-manager.nl 

Duurzame B2B marketing & change management in de praktijk

De Energie van medewerkers, afdelingen en organisaties weer AAN zetten en aan de klant laten zien dat ‘What’s in it for Me?‘ geen fabel is, dat zijn de uitgangspunten in mijn ambitie naar duurzame groei voor het MKB. Dat vraagt om focus, een open vizier en aanpassingsvermogen van alle medewerkers, afdelingen en organisaties. Dat vraagt om ervaring in marketing, communicatie en change management.

Mijn benadering is praktisch, daadkrachtig en doelgericht. Ik schuw de Quick Wins niet, maar zal ook niet nalaten dit te laten varen als het duurzame, langetermijn resultaat daarbij in het geding komt. Ik vraag dan ook om het uiterste van alle medewerkers, afdelingen en organisaties. Hoe jouw collega’s, afdelingen of organisatie hiermee om weten te gaan is de sleutel naar succes, waar ik bij help!

Werk maken van de ambities?

Download de whitepaper of bel: 06-13104117

Laat je gegevens achter en ga aan de slag met mijn visie op klantgerichte transitie

white paper duurzaam groeien door klantgerichte transformatie